Laserové čištění

Již brzy Vám také nabídneme laserové čištění výkonným laserem 1000w.

Princip laserového čištění je postaven na využití velmi krátkých laserových pulsů s velkým výkonem. Z povrchu vystaveného laserovému paprsku jsou nečistoty doslova odpařeny. Část odpařeného materiálu zůstává zachycena ve filtračním systému. Podle míry znečištění podkladu se postup může i vícekrát opakovat, dokud nedojde k požadovanému efektu. Pro různé materiály se nastavuje různá intenzita laseru. Materiál není namáhán mechanicky, tepelně ani chemicky.

Technologie se využívá při celé řadě úkonů, mezi které patří například laserové čištění kovových předmětů, elektrostatických filtrů, laserové čištění svarů, čištění muzejních exponátů, zlata, stříbra, platiny a šperků, čištění forem, zvonů, technologických celků, atd. Mezi nejrozšířenější oblasti využití patří obecně průmyslové čištění a odrezování laserem, odstraňování barev z budov, mostů a dopravních prostředků.

Výhody laserového čištění se vedle technických předností soustřeďují především v oblasti ekologie, ekonomiky a časové efektivity. Čištění laserem je řešením pro místa a provozy, kde není možné pracovat s chemickými materiály a rozpouštědly, nebo je zapotřebí zohlednit ekologická rizika.