ZASADA UTWARDZANIA LASEREM


Hartowanie laserowe to obróbka cieplna, która powoduje szybkie nagrzewanie, wytrzymałość i szybkie chłodzenie. Na strukturę przetwarzanego materiału ma wpływ kilka parametrów, takich jak moc wiązki laserowej i jej tryb, zdolność do pochłaniania promieniowania laserowego, specyficzne właściwości materiału i jego mikrostruktura. W przypadku utwardzania powierzchni za pomocą laserów diodowych dużej mocy, czas utrzymywania wynosi około 10-3 do 10 sekund. W przypadku stali austenizacja zachodzi podczas fazy ogrzewania, a pożądana drobnoziarnista struktura martenzytyczna powstaje podczas późniejszego chłodzenia. Rozpraszanie ciepła, tj. Chłodzenie materiału, odbywa się bezpośrednio przez materiał obrabianego przedmiotu. Utwardzanie odbywa się głównie bez dopływu chłodziwa, tj. Bezpośrednio w warunkach atmosferycznych. Aby zapobiec utlenianiu powierzchni, hartowanie można przeprowadzić pod gazem ochronnym gazu pomocniczego.