PRINCIP LASEROVÉHO KALENÍ

Laserovým kalením se označuje tepelné zpracování, při kterém dochází k rychlému ohřevu, výdrži a prudkému ochlazení. Strukturu zpracovávaného materiálu ovlivňuje několik parametrů, jako je výkon laserového paprsku a jeho režim, schopnost pohltit laserové záření, konkrétní vlastnosti materiálu a jeho mikrostruktura. Při povrchovém kalení vysoce výkonnými diodovými lasery je výdrž na teplotě cca 10-3 až 10 sekund. U ocelí tak dochází ve fázi ohřívání k austenizaci a při následném ochlazování ke vzniku žádoucí jemnozrnné martenzitické struktury. Odvod tepla, tedy ochlazování materiálu, se děje přímo materiálem obrobku. Kalení se provádí převážně bez přívodu chladicího média, tj. přímo za atmosférických podmínek. Pro zamezení oxidace povrchu lze kalení provádět pod ochrannou atmosférou asistenčního plynu.