NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ LASEROVÉHO KALENÍ

  • Tvarově složité licí a lisovací formy
  • Střižné a ohýbací nástroje
  • Ložisková pouzdra
  • Ozubená kola
  • Lopatky turbín
  • Pístní kroužky