Nejčastější aplikace

Princip metody laserového navařování

Kovový prášek je přiváděn do laserového paprsku, kde je tento materiál roztaven společně se základním materiálem součásti a na povrchu součásti je vytvořena depoziční vrstva. Mezi depoziční vrstvou a základním materiálem dochází ke vzniku metalurgické vazby zaručující vynikající adhezi mezi návarem a součástí.


Přídavné materiály

  • Nerezové oceli (AISI 3xx a 4xx)
  • Konstrukční oceli (42CrMo4)
  • Nástrojové oceli (M2, M35, H13, H100)
  • Kobaltové slitiny (Stellit, CoNiCrAl, Tribaloy)
  • Niklové slitiny (NiCrSiB, Nimonic, Inconel, Hastelloy)
  • Bronzové slitiny
  • Cermety (WC-Co, WC-Co-Cr, CrC-NiCr)