VÝHODY LASEROVÉHO KALENÍ

  • Lokální povrchové kalení v přesně požadovaných místech při zachování houževnatosti neovlivněného materiálu
  • Nízké teplotní deformace
  • On-line řízení procesní teploty
  • Vysoká procesní rychlost a efektivita
  • Žádná nebo minimální potřeba následného opracování
  • Nevznikají povrchové trhliny
  • Nízká oxidace povrchu
  • Ekologičnost procesu
  • Energetická účinnost
  • Snadná automatizace procesu