K ověření tvrdosti používáme ultrazvukovou metodu UCI - Sonodur 3


Obdobně jako u standardních metod měření tvrdosti podle Vickerse nebo Brinella, velikost vpichu způsobeného v měřeném materiálu indentorem s danou zátěží odpovídá tvrdosti dle metody UCI. Avšak, hodnota tvrdosti není určena z velikostí úhlopříček vpichu, ale je určena elektronicky plocha vpichu měřením ultrazvukové frekvence. UCI sonda se skládá z Vickersova diamantového hrotu připojeného na konec kovové tyčinky. Tyčinka je rozkmitána piezoelektrickým měniči do podélného kmitání o frekvenci přibližně 70 kHz.

Diodový laserový zdroj s aktivním vláknem LaserLine LDM 5000-100

LaserLine LDM 5000-100 je výkonný a vysoce spolehlivý laserový zdroj s paprskem generovaným v aktivním vlákně a zářivým výkonem na konci vlákna min. 5000 W.

  • Max. výkon v kontinuálním režimu: 5.000 W

  • Stabilita výkonu: < 1% @ 2 hod.

  • Vlnová délka záření: 900 - 1070 nm

  • Kvalita svazku / BPP: 110 mm.mrad

Procesní hlavice pro technologii laserového kalení s adaptivní změnou laserové stopy ve dvou osách

Průmyslový robotFANUC M-20/35M

  • Šestiosý průmyslový robot

  • Nosnost: 35 kg

  • Maximální dosah: 1.809 mm

  • Opakovatelná přesnost: ±0,1 mm

Jednoosé rotační polohovadlo Fanuc 1500 kg s podstavcem